01-03-2016 08:17

Сайты образовательных учреждений

Сайты Общеобразовательных учреждений: 

МБОУ СОШ №1-http://lenschool1.moy.su/

МБОУ СОШ №2-http://school2len.ru/

МБОУ СОШ №3-http://school-3.moy.su/

МБОУ СОШ №4-http://sc4-len.moy.su/

МБОУ СОШ №5-http://school5-len.edusite.ru/

МБОУ СОШ №6-http://school6len.ru/

МБОУ СОШ №7-http://school7-len.ucoz.ru/

МБОУ СОШ №8-http://1785858.mya5.ru/

МБОУ СОШ №9-http://school9-len.ucoz.ru/

МБОУ СОШ №10-http://www.kulschool-10.edusite.ru/

МБОУ СОШ №11-http://xn---11-5cdakb1ctgudjbeehwvdl7ltg.xn--p1ai/

МБОУ СОШ №12-http://parnisha-com.ucoz.ru/

МБОУ СОШ №13-http://shkola13.ucoz.ru/

МБОУ ООШ №14-http://school14-len.narod.ru/

МБОУ СОШ №16-http://nachaschool.ucoz.ru/

МБОУ СОШ №17-http://school17-len.narod.ru/

МБОУ ООШ №21-http://school-21len.narod.ru/

МБОУ ООШ №22-http://school22len.ucoz.ru/

МБОУ ООШ №27-http://school27-len.ucoz.ru/

МБОУ НОШ №40-http://nosch40.ucoz.ru/

МБОУ гимназия-http://gimnaz.edusite.ru/


Сайты дошкольных образовательных учреждений

МБДОУ №1-http://dou1-len.ucoz.ru/

МБДОУ №2-http://mdou2.moy.su/

МБДОУ №3-http://mbdou3-len.ucoz.com/

МБДОУ №4-http://www.lenberezka4.ru/

МБДОУ №5-http://zollotoikluchik.ucoz.ru/

МБДОУ №7-http://nsportal.ru/mbdou-no-7

МБДОУ №8-http://mdou8len.ucoz.ru/

МБДОУ №10-http://mbdoy10.ucoz.ru/

МБДОУ №11-http://saitmbdou11.ucoz.ru/

МБДОУ №12-http://skazka12.ucoz.ru/

МБДОУ №15-http://nsportal.ru/site/munitsipalnoe-byudzhetnoe-doshkolnoe-obrazovatelnoe-uchrezhdenie-detskiy-sad-no-15-poselka

МБДОУ №16-http://mbdou1623ru.ucoz.ru/

МБДОУ №18-http://kindergarten18.ucoz.ru/

МБДОУ №19-http://mbdou19len.ucoz.ru/

МБДОУ №20-http://zolotopetushok20.ru/

МБДОУ №21-http://mbdou21-len.ucoz.com/

МБДОУ №22-http://rosinka22.ucoz.ru/

МБДОУ №23-http://23.86145.ds.3535.ru/

МБДОУ №25-http://kdetsad25.ucoz.ru/

МБДОУ №27-http://kdetsad27.ucoz.ru/

МБДОУ №28-http://rodnichok28.ucoz.ru/

МБДОУ №29-http://29.86145.ds.3535.ru/

МБДОУ №30-http://mbdou30-len.ucoz.ru/

МБДОУ №31-http://gvozdikalen31.ucoz.ru/

МБДОУ №33-http://ds33.len23.ru/

МБДОУ №34-http://rechetsvetik.moy.su/

МБДОУ №35-http://nsportal.ru/node/324533/novosti


Сайты учреждений дополнительного образвания

МБОУ ДОД ДЮЦ-http://duc.my1.ru/

МБОУ ДОД СЮТ-http://lensut.ru/ru/

МБОУ ДОД ДЮСШ-http://mbododusch.edusite.ru/

МАОДОПО ЛУЦ-http://maoy-myk.com/